• Sposoby płatności

Płatności

Dostępne są następujące formy płatności za zakupiony Towar. Rozliczenia płatności online przeprowadzane są przez Blue Media S.A. (bluemedia.pl).

Przelew elektroniczny

Zamawiający reguluje należną kwotę przelewem elektronicznym na podstawie wystawionego przez firmę BEAR zamówienia klienta poprzez serwis Sky-Pay (Blue Media). Aktualna lista obsługiwanych banków widoczna jest podczas składania zamówienia oraz na stronie płatności.
Weryfikacja przelewu elektronicznego zwyczajowo następuje w ciągu kilku godzin (w zdecydowanej większości przypadków tego samego dnia roboczego, maksymalnie do końca następnego dnia roboczego).

Płatność kartą płatniczą

Zamawiający reguluje należną kwotę za pośrednictwem centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego kart płatniczych w trakcie składania zamówienia. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.. Dostępne Karty płatnicze, którymi można realizować płatność: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. Weryfikacja płatności zwyczajowo trwa do 24h w dni robocze.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Tradycyjny przelew bankowy

Dla osób nieposiadających konta w bankach wymienionych w formularzu zamówienia, możliwa jest również płatność zwykłym przelewem poprzez samodzielne zlecenie przelewu w swoim banku. Aby dokonać takiej płatności należy w koszyku wybrać odpowiednią opcję "Przelew tradycyjny" oraz dokonać wpłaty na konto ING: 59 1050 1025 1000 0097 4225 5525.

Weryfikacja przelewu tradycyjnego następuje w ciągu 1-3 dni roboczych pod dniu złożenia zamówienia.

W celu wykonania przelewu tradycyjnego klient otrzymuję fakturę proforma.


przelewy24

banner_1215x200A.png